Reklama

Astragalus – kozinec blanitý a vědecký výzkum jeho účinků

Astragalus neboli kozinec blanitý je bylina. Kořen se používá k výrobě přírodních doplňků stravy. Astragalus je užíván ústy pro sezónní alergie, srdeční selhání, cukrovku a pro posílení a regulaci imunitního systému a mnoha dalších stavů. Někteří lidé používají astragalus jako obecné tonikum, k ochraně jater a v boji proti bakteriím a virům.

Používá se také k prevenci a snížení vedlejších účinků spojených s léčbou rakoviny. Zatím není dostatek vědeckých důkazů pro všechny tradiční indikace kozince.

Astragalus se běžně používá v kombinaci s jinými bylinkami.

Vědecký výzkum zatím potvrdil následující účinky astragalu:

Možný účinek astragalu pro

Reklama

Snížení vedlejších účinků chemoterapie. Časný výzkum naznačuje, že podávání astragalu intravenózně nebo užití čínských bylinných směsí obsahujících astragalus by mohlo snížit nevolnost, zvracení, průjem a potlačení kostní dřeně, které je spojeno s chemoterapeutickou léčbou.
Cukrovka. Časný výzkum naznačuje, že astragalus podávaný intravenózně nebo užívaný ústy jako kombinovaný přípravek může u lidí s diabetem typu 2 pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi a inzulínu.

Nedostatečné důkazy pro

Sezónní alergie. Časný výzkum ukazuje, že užívání specifického produktu obsahujícího 160 mg kořenového extraktu astragalu ústy denně po dobu 3 až 6 týdnů zlepšuje příznaky, jako je například svědění nosu a kýchání u lidí se sezónními alergiemi.
Nepravidelná menstruace (amenorea). Časný výzkum ukazuje, že užívání kombinace astragalu a dalších bylinných složek ústy pomáhá zlepšit pravidelnost menstruačních cyklů u žen s nepravidelnou menstruací.
Bolest na hrudi (angina pectoris). Časný výzkum ukazuje, že užívání 20 gramů astragalu ústy třikrát denně po dobu 2 týdnů může zlepšit některé hodnoty srdečních funkcí u lidí s bolestí na hrudi.                                                                                                                                                                                                                                           Stav související s konstantní únavou (chronický únavový syndrom): První výzkum ukazuje, že některé rostlinné produkty obsahující astragalus a další bylinné složky mohou u lidí s chronickým únavovým syndromem snížit pocity únavy. Zdá se však, že ne všechny dávky fungují. Rovněž není jasné, zda je výhoda způsobena astragalem nebo jinými bylinnými ingrediencemi.                                                                                                                                                                                                                                               Srdeční selhání. Když se astragalus užívá ústy spolu s konvenčními léky na srdeční selhání, některé rané výzkumy ukazují, že astragalus může zlepšit srdeční funkci ve srovnání s běžnými léky samotnými.
Cukrovka. Časný výzkum ukazuje, že podávání astragalusu ústy po dobu až 4 měsíců zlepšuje hladinu cukru v krvi po jídle u lidí s diabetem. Užívání astragalus ústy může také zlepšit účinek inzulínu v těle. Účinek astragalus HbA1c, který udává průměrnou hladinu cukru v krvi v čase, není jasný. Nezdá se, že by užívání astragalu ústy v kombinaci s jinými bylinnými složkami zlepšilo hladinu cukru v krvi nebo hladiny inzulínu u lidí s diabetem.
Problémy se zrakem u lidí s diabetem (retinopatie). Časný výzkum naznačuje, že užívání rostlinných přípravků obsahujících astragalus po dobu až 10 měsíců může zlepšit vidění u některých lidí s poškozením zraku způsobeným cukrovkou.
Nemoc ledvin. Časný výzkum ukazuje, že užívání astragalu spolu s konvenčními léky na onemocnění ledvin může zlepšit některá měření funkce ledvin ve srovnání se samotnými konvenčními léčivy. Není však známo, zda astragalus může zabránit smrti nebo prodloužit dobu do dialýzy. U pacientů s onemocněním ledvin je vyšší riziko infekcí. Časný výzkum ukazuje, že užívání astragalu ústy snižuje infekce u dětí s určitým onemocněním ledvin zvaným nefrotický syndrom.
Rakovina plic. Chemoterapie na bázi platiny se používá k léčbě rakoviny plic nazývané nemalobuněčný karcinom plic. Analýza raného výzkumu naznačuje, že užívání rostlinných přípravků obsahujících astragalus spolu s chemoterapií na bázi platiny může snížit riziko úmrtí u lidí s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic po jednom, dvou a třech letech léčby ve srovnání se samotnou chemoterapií na bázi platiny.
Infekce v srdci (myokarditida). Několik časných studií použilo astragalus k léčbě virových infekcí srdce, ale výsledky nejsou jasné. Nejlepší důkaz naznačuje, že užívání přípravku astragalus společně s konvenčními léčivy může snížit abnormální srdeční rytmy související se srdeční infekcí. Zdá se však, že užívání astragalu zlepšuje pouze některé, ale ne všechny krevní markery poškození srdce.
Únava po mrtvici. První výzkumy ukazují, že užívání astragalu po dobu 4 týdnů může zlepšit únavu u lidí, kteří nedávno měli mozkovou příhodu.

K zhodnocení účinku astragalu pro tato použití je zapotřebí více důkazů.

 

Upozornění - kontraindikace:
Těhotenství a kojení: O bezpečnosti astragalu u lidí během těhotenství a kojení není známo dost informací. Některé výzkumy na zvířatech však naznačují, že astragalus může být toxický pro matku i plod. Zůstaňte na bezpečné straně a vyhněte se užívání kozincer během těhotenství a kojení.

Autoimunitní onemocnění jako je roztroušená skleróza), lupus (systémový lupus erythematosus, SLE), revmatoidní artritida nebo jiné autoimunitní onemocnění: Astragalus může zvýšit aktivitu imunitního systému. To by mohlo zhoršit příznaky autoimunitních onemocnění. Nepoužívejte astragalus, pokud máte některou z těchto nemocí.

Autor: MK

Zdroj: WebMD

Reklama

Komentáře

Reklama