Reklama

Praktičtí lékaři vystavovali vysvědčení

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost. Lékaři byli požádáni o zhodnocení určitých oblastí známkami jako ve škole (1= nejlepší, 5= nejhorší).

Spolupráci s ambulantními specialisty ohodnotili známkou 2,4. Výrazněji spokojenější jsou v tomto směru pediatři (2).

 

Další hodnocená oblast se týkala spokojenosti s chováním pacientů/rodičů, ti obdrželi známku 2,6. V tomto případě spokojenost lékařů výrazně klesá s délkou jejich praxe a je nižší v Praze oproti jiným částem republiky.

 

Reklama

Za podporu lékařů si zdravotní pojišťovny vysloužily hodnocení 2,7, přičemž VZP byla nejčastěji uváděna jako zdravotní pojišťovna, s níž se spolupracuje nejlépe. Důvodem byla uváděna aktivní podpora ze strany zdravotní pojišťovny i úhradové podmínky.

 

Lékaři byli také vyzvání k ohodnocení vlastního stavu psychického vyčerpání. To s délkou praxe úměrně roste. Mezi praktiky s velkým počtem pacientů a v Praze je hodnocení oproti průměru (2,7) horší. Poslední hodnocená oblast se týkala obecně „administrativy“. Ta také dopadla z pohledu lékařů nejhůře (3,5). S délkou praxe, počtem pacientů, ale i ve větších městech nespokojenost mezi lékaři roste.

 

Průzkum byl realizován 8.-17. dubna 2024, a to formou telefonického dotazování. Zapojilo se do něho 220 poskytovatelů zdravotní péče, 112 praktických lékařů pro dospělé a 108 pro děti a dorost. Zastoupeni byli lékaři z různých regionů republiky a délkou praxe.

 

Viktorie Plívová - Tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama