Reklama

Základní přehled možných rizik kombinace léků

Česká lékárnická komora připravila základní přehled možných a mnohdy netušených rizik vzájemné kombinace léků a užívání léků s doplňky stravy, potravinami či nápoji. 

Ideálním nápojem pro zapití valné většiny léků je voda v minimálním množství 200 ml. Naopak zelený čaj, káva, mléko, smoothie, ananasový džus či šťáva z brusinek nejsou pro tento účel vhodné a je lepší se jim vyhnout.

Hormonální antikoncepce x třezalka

Třezalka může snížit účinek hormonální antikoncepce ovlivněním cytochromu P450, který se podílí na metabolismu hormonů.

Statiny x makrolidy

Reklama

Nežádoucí účinky léků hojně užívaných v české populaci na snižování hladiny cholesterolu, statinů (např. simvastatinu) mohou zvýšit tzv. makrolidová antibiotika. Například klarithromycin.

Warfarin x ibuprofen

Warfarin je lék, který mění srážlivost krve. Z podané dávky však účinkují 1-2 % warfarinu, který se volně pohybuje v krvi. 98 % warfarinu se váže na plazmatické bílkoviny a nevyvolává účinek. Na krevní bílkoviny se váže například ibuprofen, který z nich může warfarin vytěsnit a koncentraci volných molekul tohoto antikoagulačního léku znásobit. Tím může způsobit zvýšenou krvácivost nebo dokonce smrt.

Klopidogrel x desloratadin

Lék klopidogrel se používá k prevenci aterotrombotických stavů po infarktu myokardu nebo po ischemické příhodě. Desloratadin je antihistaminikum, které se používá na léčbu alergií. Současným podáním může dojít ke zvýšení účinnosti klopidogrelu o 180 %.

Paracetamol x alkohol

Paracetamol se v těle přeměňuje na toxický metabolit, ten však lidský organismus za normálních okolností dokáže bez problému eliminovat. Pokud je však zároveň s paracetamolem v těle také alkohol, nedochází k eliminaci toxického metabolitu, ten se hromadí v těle a může poškodit játra - a to dokonce nevratně.

Doxycyklin x minerály

Doxycyklin a jiná antibiotika mohou tvořit s vícemocnými minerály (například vápenatými nebo hořečnatými ionty) v trávicím traktu nerozpustné komplexní sloučeniny, které nemohou projít ze zažívacího ústrojí do krve a nemohou vyvolat antibiotickou účinnost. Tyto ionty se vyskytují například v mléce, jogurtech, rozpustných minerálních tabletách nebo minerálkách.

Digoxin x zelený čaj

Zelený čaj výrazně ovlivňuje různé cytochromy, díky nimž dochází k metabolizaci řady léčiv. Některé z nich povzbuzuje (indukuje), jiné utlumuje (inhibuje). Účinnost digoxinu může zvyšovat i snižovat. Proto jeho pití pacienty, kteří užívají digoxin, není vhodné.

Losartan x smoothie

V zeleninových nápojích (především v těch čerstvých), v kapustě nebo brokolici je obsažen quercetin, který může ovlivňovat metabolismus různých léků. Jedním z nich je i losartan, lék na léčbu vysokého krevního tlaku, jehož expozice se vlivem smoothie může zvýšit až o 89 %.

Felodipin x pomelo

Čerstvé ovocné nápoje mohou ovlivňovat pohyb léků v těle (tzv. farmakokinetiku) i jejich účinnost (tzv. farmakodynamiku) na různých stupních. Účinnost mohou zvyšovat i snižovat, například u felodipinu, léku na léčbu vysokého krevního tlaku, může pomelo zvýšit jeho biologickou dostupnost až o 300 %.

Levodopa x banán

Levodopa je základní lék pro parkinsoniky. Její dávka se jednotlivým pacientům pečlivě titruje a upravuje podle progrese onemocnění. Užití levodopy s čerstvým banánem, který obsahuje polyfenol oxidázu, však může její expozici zvýšit i o 48 %.

Diclofenac x kolové nápoje

Sycené nápoje, a především Coca Cola, mění dostupnost některých léků tím, že zvyšují pH žaludečního obsahu. Mezi takové léky patří i diclofenac. Některé přípravky s jeho obsahem jsou přitom dostupné i bez lékařského předpisu. Sycené nápoje mohou také zvyšovat toxicitu některých léků, například methotrexátu.

V České republice je obchodovatelných zhruba 8 500 různých léčivých přípravků, jež mohou způsobit tisíce lékových interakcí. Základní úkon lékárníka je tzv. dispenzace - lékárník při vydání léku pacienta instruuje, jak lék užívat. Zároveň ověřuje, že pacient rozumí a bude podle pokynů postupovat. Dispenzace vede k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik při užívání léku. Každý lék má vedlejší i nežádoucí účinky, může interagovat se stravou i jinými léky. Lékárník má o lécích maximální znalosti, nesrovnatelné s žádnou jinou profesí.

MK

 

Reklama

Komentáře

věrka (Pá, 21. 6. 2019 - 16:06)
To jsou tak složité a pro laika nepochopitené věci, co je v článku psáno,že pokud nemáme štěstí na odpovědného a fundovaného lékaře jak má být nebo na lékárníka-odborníka na slovo vzatého, máme prostě velkou smůlu. Ať mi nikdo neříká, že při tom kvantu vyráběných nových a nových léků se v nich doktoři i lékárníci jsou schopni tak rychle a bezchybně orientovat, aby nám to doopravdy pomohlo a ne zabilo. Druhá otázka je, PROČ se proboha pořád vymýšlejí stovky pořád nových chemických jedů - prášků, když víme, že nám stejně nepomáhají! Navíc mají tolik špatných účinků! Každému, kdo toto sleduje nebo je, ubožák! vtažen do uzdravovacího procesu a umí trochu myslet, musí být jasné, že to všecko je jen nenažranost, hamižnost lidí ve zdravotnictví, honba za mamonem, za co největšími výdělky na úkor zdraví všech lidí. Zdravotnictví nemá za cíl někoho vyléčit, tedy pomoct lidem, ale nadělat z nás marody a léčit nás a léčit a léčit, ale nikdy nevyléčit. Zdravotníci, aby měli práci, vlastně hlavně zisky a pocit veledůležitosti, středobodu světa, potřebují co nejvíc nemocných, proto si je jednoduše vyrábějí a pečlivě udržují. Neznám téměř nikoho, koho by moderní doktoři vyléčili nebo správně zoperovali, komu by skutečně POMOHLI. Je to sprostý, bezohledný, nelidský byznys, my jsme jejich pokusní králíci a toto mně už nikdo nevyvrátí. Omlouvám se mizivému minimu starších lékařů, kteří ještě zůstali poctiví, rovní a kteří doopravdy cosi umějí, dokonce i částečně napravit, co stále na čas, na nedostatek peněz, uznání, na přemíru práce...naříkající moderní úplatná doktorská většina pravidelně na nás napáchá.
marie (St, 5. 4. 2023 - 10:04)
Ano souhlasím dnešní medicína je hlavně biznis a na pacientech se šetří kde se dá a proto když něco chceš tak si to zaplať.
Reklama