Reklama

Novinky v plastické chirurgii

Nové technologie a medicínské postupy se netýkají jen klasické operační medicíny. Jsou nutné také v plastické chirurgii, kterou si značná část veřejnosti představuje jen jako zákroky ke zvětšení dámského poprsí. Realita je ale podstatně jiná. Novinky z této oblasti posunují plastickou chirurgii na vrchol lékařské vědy. Plastická - lépe řečeno estetická - chirurgie, totiž není jen o zvětšování prsou krásných modelek. Na některé zajímavosti z této oblasti jsme se zeptali odborníka na slovo vzatého, plastického chirurga MUDr. Svatopluka Svobody.

Jaké jsou tedy nové trendy v plastické chirurgii ? Za posledních deset let udělala tato oblast medicíny obrovský pokrok a operace tohoto typu nejsou prý vůbec nebezpečné.

"Na tyto otázky - neboť jich je hned několik - není vůbec jednoduchá odpověď. On totiž pojem "plastická chirurgie" je velice široký a zahrnuje v sobě celý jeden obor medicíny, který se zabývá rozsáhlou operační činností. Ta má ve své podstatě za úkol chirurgicky napravovat nedostatky, které mohou být nejen vadami estetickými, ale také funkčními. Do oboru plastická chirurgie tak patří například náprava nejrůznějších vrozených vad, zejména obličeje, jako jsou třeba rozštěpy rtu či patra, ale také náprava vrozených vad jiných částí těla - rukou, nohou, případně i genitálu. Samozřejmě se plastická chirurgie zabývá i nápravami nejrůznějších poúrazových stavů - zejména poúrazových deformací obličeje - ale také ošetřováním a rekonstrukcemi čerstvých úrazů, a to zejména úrazů ruky. Plastičtí chirurgové dnes často dokáží znovu přišít třeba úplně oddělenou - amputovanou - část těla, většinou ruku či prsty. Velice důležitou součástí plastické chirurgie jsou nejrůznější rekonstrukční výkony, z nichž bych mohl jmenovat třeba náhradu - vlastně vytvoření nového - prsu ženám, kterým musel jejich prs být odstraněn například pro nádorové onemocnění. Plastičtí chirurgové se také velmi často zabývají chirurgickou léčbou kožních nádorů - a je třeba říci, že v poslední době mají tato nádorová onemocnění stoupající tendenci a tak je jejich včasná chirurgická léčba velmi důležitá." Pojďme ale k těm novinkám v této oblasti medicíny.

"Takže, jednou z nedílných součástí plastické chirurgie je také činnost, která se správně nazývá chirurgií estetickou, někdy také chirurgií kosmetickou. Myslím si, že otázka směřovala právě do této oblasti. A jako ve všech oblastech medicíny, i v estetické chirurgii došlo v posledních letech k pokroku, i když bych se trochu zdráhal označit ho za obrovský. Co ale opravdu obrovsky stouplo, je zájem veřejnosti o tuto součást plastické chirurgie. V mnoha časopisech se dočtete, kdo z nejrůznějších celebrit si nechal něco opravit či zvětšit, v televizi jsou celé seriály věnované činnosti plastických chirurgů. (mimochodem - někdy jsou v nich pěkné nesmysly !)
A právě tato medializace má, podle mého názoru, veliký vliv na to, že se veřejnost neprávem domnívá, že operace estetické chirurgie jsou vlastně úplná hračka, že v nich vlastně o nic nejde a že je to jen taková drahá legrace. Mohu každého ujistit, že tomu tak není. Operace estetická je operace jako každá jiná a jako každá operace může mít nejrůznější komplikace, i když u ní většinou nejde o život. Nechci nějak strašit, ale i k výkonům kosmetické chirurgie je třeba přistupovat s plnou zodpovědností, stejně jako k jiným chirurgickým výkonům."

Estetická chirurgie ale rozhodně není jen pro dvacetileté slečny, které si nechávají zvětšovat prsa. Je vhodná, řekněme - i pro starší ročníky?

Reklama

Odpovím rovnou: je! Plastická - nebo snad lépe estetická - chirurgie není rozhodně jen pro mladé a ještě mladší. Dokonce si myslím, že naopak. V mládí (pokud nás příroda nějakým způsobem výrazně neošidila) většinou není příliš důvodů vylepšovat. V takovém případě ale i těm mladým, ošizeným, umí plastický chirurg někdy výrazně pomoci. Například mnohokrát jsem se ve své praxi sekal se ženou, která si třeba pro svá drobná prsa neuměla, právě pro svůj komplex z tohoto nedostatku, najít partnera. Když se pak odhodlala k operaci a svého trápení se zbavila, změnil se celý její pohled na svět, její chování ve společnosti a často i její profesní kariéra

Přesto ale musejí být některé operace omezeny věkem?

Ano, skutečně existuje několik typů operací estetické chirurgie, které jsou částečně omezeny věkem. Ale těch není mnoho. Patří k nim třeba některé operace nosu či určité typy liposukcí. Většina estetických operací ale nijak výrazně věkem omezena není a některé jsou přímo určeny pro vyšší věkové ročníky. Ono totiž snížené sebevědomí není jen výrazem mládí. Naopak, stárnutí může být pro někoho složitým a těžkým procesem se kterým se jen obtížně vyrovnává. I tady může estetická chirurgie v mnohém pomoci, i když je třeba ale hned v zárodku usměrnit někdy dosti přehnané očekávání a požadavky. Bohužel zatím ještě žádný plastický chirurg neumí udělat ze sedmdesátileté dámy dvacetiletou slečnu - ale to dá rozum.

Existují ale přece jen některá rizika plastické chirurgie?

"Velká většina našich pacientů - možná spíše pacientek, vždyť ženy nad muži jako zájemkyně o plastickou chirurgii výrazně převažují - vlastně ani moc nechce slyšet o tom, že i takové operační výkony, jako jsou operace estetické chirurgie, mají svá rizika. Ale opravdu mají, i když se každý plastický chirurg samozřejmě snaží, aby právě u něj k žádným komplikacím nedocházelo. Jenže - jak praví staré chirurgické přísloví - chirurg, který tvrdí, že nemá žádné komplikace, tak buď lže, nebo neoperuje. Ono totiž v medicíně nikdy nic není naprosto jisté a tak vám žádný soudný plastický chirurg nikdy nemůže na nic dát stoprocentní záruku. I drobná operace v místním znecitlivění může být zčista jasna náhle zkomplikována třeba alergickou reakcí pacienta na lokální anestetika a i při sebe pečlivěji vedené celkové narkóze může pacient nečekaně zareagovat třeba náhlým poklesem krevního tlaku či zhoršenou srdeční činností. Žádný chirurg nikdy nemůže vyloučit třeba zvýšené krvácení při operaci či dokonce v pooperačním období. Možných komplikací při každém chirurgickém výkonu je celá řada, ale zkušený chirurg a dobrý anesteziolog se s nimi samozřejmě dokáží vyrovnat a zvládnout je bez problémů."

Jistá rizika tu ale jsou spojená jak s věkem, tak i s rozdílností každého z pacientů.

"Ano, dobrý výsledek operace opravdu nikdy nemůže být bezpodmínečně zaručen. Každý člověk je jiný, každý z nás reaguje na operační zásah jiným způsobem a každý se hojí trochu jinak. Hojení tkání je velmi komplikovaný a složitý proces a výsledek operace je závislý nejen na chirurgově práci, ale i na reakci pacientova organismu, místní i celkové. I naprosto precizní práce chirurga může být zcela zničena například nekontrolovatelným jizvením kůže.
Samozřejmě, že se všichni snažíme omezit veškerá rizika na minimum. Pacient musí mít pečlivé předoperační vyšetření před každým větším výkonem a každé pracoviště musí být vybaveno tak, aby případné komplikace dokázalo rychle a dobře vyřešit. Za samozřejmé je třeba považovat i to, že každý chirurg svého pacienta předem pečlivě vyšetří, zváží všechna rizika plánovaného výkonu a zcela jistě - a to je nezbytně nutné - pacienta o možných rizicích a komplikacích poučí. Takže rada na závěr : Jestliže si váš plastický chirurg nedokáže udělat dost času na to, aby vám vysvětlil nejen co vás čeká, ale i co by se eventuelně mohlo přihodit a jaké možné komplikace by vám vámi požadovaný výkon mohl přinést, zvažte, zdali je opravdu pro vás ten pravý. I výběr plastického chirurga je totiž jednou z cest ke snížení rizika.

Stále se v podstatě bavíme o tom, že na operačním sále leží žena. Ale co muži?

"Plastická chirurgie a ženy - tohle spojení si jistě každý z nás dokáže dobře představit. Máte pravdu, ženy jsou opravdu hlavní skupinou, která se obrací na plastického chirurga se žádostí o vylepšení svého zevnějšku, ale mužů, jako zákazníků estetické chirurgie, v posledních letech skutečně přibývá. Mnoho pánů nejrůznějšího věku velmi dbá na svůj vzhled a tak nejsou výjimkou jejich návštěvy nejen v kosmetických salonech či posilovnách, ale i u plastického chirurga. Faktem je, že upravit prsa většinou nikdo z mužské populace nechce (ale i s tím jsem se už v ordinaci setkal!), ale mnoho mužů není spokojeno se svým obličejem. Co jim tedy může plastický chirurg nabídnout ? Jednou z nejžádanějších operací jsou úpravy nosu. Nedivte se, vždyť i Cyrano měl se svým nosem problémy a často mu nezbývalo, než tasit kord a ztrestat posměváčka. Možná, že i on by býval raději podstoupil korekční operaci nosu a zbavil se tak svého komplexu navždy. Ani nositelé odstálých uší nejsou nuceni navždy snášet poznámky o plachťácích a počínajícím holohlavcům umí plastická chirurgie nasázet do hlavy roztomilé vlasové sazeničky. Ani muži zralejšího věku nemusí zoufat. Estetická chirurgie si umí poradit i s povislým pánským obličejem či pokleslými očními víčky, i když u mužů jsou tyto výkony poněkud specifické a vyžadují zkušenou chirurgickou ruku. Plastická chirurgie tedy pány rozhodně nediskriminuje a nabízí jim celou řadu možných vylepšení, včetně třeba úpravy břicha či liposukce problémových partií."

Trochu choulostivá otázka. Jak je to s mužským penisem?

"Musím pány poněkud zklamat. Jak všichni sami dobře vědí, s penisem jsou potíže, a to i z pohledu plastického chirurga. Pokud se týče jeho chirurgických úprav, nějaké drobné kosmetické změny se provést dají, někdy i dost významně pomohou (třeba úprava předkožky), ale pokud se velikosti týče - penis se výrazně a efektivně vážně prodloužit nedá. S tím se prostě musíme smířit. A když jsme u toho smíření - samozřejmě, že se můžeme i smířit se svým vzhledem. Staré rčení dokonce praví, že opravdový chlap má být jen o trochu hezčí, nežli čert. Ale nemusí. Od toho jsme tady."

Reklama

Komentáře

Renata (So, 2. 6. 2007 - 10:06)
Dobrý den,prosím o Vaši radu mám v jedné tváři bílé jizvy a hledám kladné řešení,abych se vrátila do krásné pleti(autonehoda).
Magda (So, 22. 2. 2014 - 12:02)
Dobrý den už nějakou dobu uvažuji o plastice nosu. Mám ho strašnej od doby, co jsem měla nehodu. Ale nevím u jakého odborníka bych si měla nechat udělat plastiku, tak abych byla především já spokojena.
Nikol (St, 26. 2. 2014 - 08:02)
Ahoj být Vámi tak vyzkouším kliniku www.yesvisage.cz tady budete určitě spokojena i já jsem zde podstupovala plastickou operaci.
aha (Út, 23. 10. 2018 - 12:10)
Po operaci ti napíše dr. léky proti bolesti. A neotravuj všude s tou pumpičkou.
Štěpánka (Út, 23. 10. 2018 - 13:10)
Dobrý den, souhlasím s Nikol. I já jsem využila služeb kliniky yesvisage a spokojenost maximální!!! MUDr. Borský je naprostá extraliga mezi lekaři v tomto oboru. Opravdu doporučuji
Pudrito (Út, 23. 10. 2018 - 12:10)
nevíte jestli exustuje něco co po operaci pomáhá k zmírnění bolesti? Je vlbec něco takového?
Reklama