Reklama

Vitamín C a fibrilace srdečních síní

Příjem vitamínu C má snižovat riziko brzkého opětovného návratu fibrilace síní u pacientů po kardioverzi. Kardioverze je léčebná metoda odstraňující arytmii. Provádí se pomocí speciálního přístroje-defibrilátoru,který umožňuje vysílat do organismu elektrický výboj kolem 200J pomocí dvou elektrod přiložených na hrudník.Tento elektrický výboj přeruší aktivitu srdce (tj.arytmii - fibrilaci) a umožní,aby se navrátil přirozený sinusový rytmus. Vitamín C též snižuje zánět, který arytmie doprovází.

Aby vědci zjistili, zda vitamín C sníží výskyt opětovných arytmií po kardioverzi, rozdělili 44 pacientů s přetrvávající síňovou fibrilací do dvou skupin. Jedna byla léčena standartně a navíc dostávala dávky vitamínu C, druhá měla pouze standardní léčbu. Pacienti dostávající vitamín, užívali 2 g vitamínu C 12 hodin před kardioverzí a 500 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů po kardioverzi.

U jednoho pacienta (4,5%) ze skupiny, která dostávala vitamín C, se opětovně vyskytla fibrilace síní. V druhé skupině se arytmie objevila u 8 pacientů (36,3%).

Výzkumníci zároveň zjistili, že u skupiny pacientů, kteří dostávali vitamín C se prokazatelně snížilo množství zánětlivých márkrů - počet bílých krvinek a hladina fibrinogenu. U kontrolní skupiny k tomuto poklesu nedošlo. Vyšší hladina zánětlivých márkrů se též nacházela u pacientů, u nichž znovu došlo k srdeční arytmii.

Zdroj: International Journal of Cardiology, červenec 2005

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama