Reklama

Dialektická behaviorální terapie (DBT) - terapie pro léčbu sebepoškozování

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) v Opařanech na Táborsku zavádí novou terapii pro léčbu sebepoškozování a sebevražedného jednání. Pacientům má pomoci snížit intenzivní nepříjemné emoce. Nemocnice tím reaguje na nárůst počtu dětí, u nichž se začalo objevovat sebepoškozování a sebevražedné chování.

Léčebná metoda se nazývá dialektická behaviorální terapie (DBT). "Je založena na laskavém a přijímajícím přístupu. Terapie se snaží klást důraz na hledání rovnováhy namísto extrémů. Snaží se o pochopení principů vlastního chování a nácvik chování nového. Program je určený adolescentům od 14 let, kteří mají obtíže se zvládáním emocí, se sebehodnocením, ve zvládání stresu. Je určen pro ty, kterým se nedaří ve vztazích, zažívají opakované krize, vyskytuje se u nich sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a další," uvedl klinický psycholog David Havelka.

Program představuje sedmi až osmitýdenní pobyt v Opařanech. Během něho se pacienti učí dovednosti, které jim pomáhají v sebeovládání. Zahraniční výzkumy ukazují, že u pacientů, kteří absolvují komplexní DBT program, je ve srovnání s obvyklou terapií o 50 procent méně sebevražedných pokusů.

DPN v Opařanech patří mezi tři pracoviště tohoto druhu v zemi. Navíc jako jediná nemocnice v Česku má specializované oddělení pro pacienty s těžkými neurovývojovými poruchami a disruptivními projevy.

Opařanská nemocnice má 60 lůžek, což je 13 procent z celkového počtu pedopsychiatrických lůžek v České republice. Přibližně 50 procent hospitalizovaných pacientů ve věku od tří do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok zařízení léčí na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí z celé republiky. Kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu nemocnici loni chvíli hrozil zánik. Nakonec se jí ale podařilo sehnat nové atestované dětské psychiatry a provoz nadále pokračuje.

Reklama

Nemocniční areál je v barokním komplexu bývalého opařanského zámku, který byl od počátku 18. století jezuitským klášterem. Po několika majetkových změnách začal provoz psychiatrické léčebny pro dospělé v září 1887. Psychiatrickou péči o dospělé v roce 1924 nahradila dětská.

ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama