Reklama

Pesticidy zřejmě zvyšují riziko nádoru mozku

Zemědělci, kteří jsou vystaveni silnému působení pesticidů, ale také ti, kdo je používají při pěstování v uzavřených prostorách, jsou více ohroženi rozvojem mozkového nádoru. Vyplývá to ze studie francouzských vědců, která byla uveřejněna v britském specializovaném časopise Occupational and Environmental Medicine.

Podle studie je zvýšení rizika statisticky významné v případě, že je člověk vystaven vysoké úrovni pesticidů.

U zemědělců, kteří přicházejí nejvíce do styku s pesticidy, se riziko zvyšuje více než dvakrát. Více než třikrát je vyšší, když se berou v potaz jen gliomy (nejčastější mozkové nádory u dospělých). Přitom muži jsou ohroženi více než ženy.

Riziko rozvoje mozkového nádoru je také více než dvojnásobné u lidí, kteří používají pesticidy při pěstování rostlin v uzavřených prostorech.

Výsledky studie se opírají o omezený vzorek lidí (221 dospělých, kteří měli mozkový nádor, a 442 zdravých osob). Proveden byl ve vinařské oblasti Bordeaux, kde kde 80 procent používaných pesticidů tvoří fungicidy.

Reklama

Vědci zdůrazňují, že je třeba provést další výzkumy na větším vzorku lidí, aby bylo možné určit, zda je riziko speciálně vázané na gliomy, zda je tady souvislost se zvláštním druhem pesticidů a jak dlouho s ním musí být člověk v kontaktu.

Pokud jde o souvislost mezi ošetřováním rostlin pesticidy v uzavřených prostorech a mozkovými nádory, nejsou výsledky studie příliš průkazné, protože není jasné, jaké další faktory působily v domácnosti.

Nedávno uveřejněné studie spojovaly pesticidy hlavně s Parkinsonovou chorobou.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama