Reklama

Léčba závislosti na alkoholu

Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně v ordinaci psychiatra, adiktologické ambulanci, denním stacionáři nebo rezidenčně (detoxifikace na lůžku akutní psychiatrické péče, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, v terapeutických komunitách).

Adiktologická ambulantní a lůžková péče má charakter specializované péče, jejíž dominantní cílovou skupinou jsou pacienti/klienti, kteří jsou závislí na alkoholu a jiných návykových látkách nebo je rizikově užívají.

 

Léčba závislosti na alkoholu je komplexní terapeutický proces. Délka léčby je vždy individuální, nelze ji dopředu určit. Typ léčby se odvíjí od aktuálního stavu závislosti pacienta na alkoholu.

 

Reklama

Léčebnému procesu předchází komplexní psychiatrické vyšetření, stanovení diagnózy a plánu léčby, případně indikace a doporučení k jednotlivým typům odvykací léčby, včetně psychoterapeutických přístupů, farmakoterapie, konzultace s rodinnými příslušníky, poradenství a edukace, ale i průběžné kontroly úspěšnosti terapie, tedy dodržování abstinence atd.

 

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Léčba závislosti na alkoholu může být zahájena na základě indikace ošetřujícího lékaře. Pro to, aby léčba mohla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nemůže být anonymní.

 

Pacient může léčbu absolvovat:

  • u smluvního poskytovatele zdravotních služeb – služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (nejedná se o anonymní léčbu)
  • u nesmluvního (ale i smluvního) poskytovatele zdravotních služeb – pacient si hradí léčbu sám a poskytnutá zdravotní péče není evidována ve zdravotnickém informačním systému, ani v informačních systémech zdravotních pojišťoven – z tohoto důvodu může být léčba anonymní

 

Typy léčby závislosti na alkoholu

Léčba může být tedy jak ambulantní, tak pobytová. Podle délky terapeutického procesu může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá. Aby byl efekt abstinence dlouhodobý, doporučuje se po úspěšném absolvování léčby pokračovat dále v následné podpůrné ambulantní léčbě.

 

Ambulantní léčba

Ambulantní zařízení je pro pacienta zpravidla prvotním místem kontaktu s odbornou péčí. Pacient dochází do daného zařízení, např. do adiktologické ambulance, ambulance psychiatra, denního stacionáře. Jedná se o dobrovolnou léčbu, proto se prvotní zájem očekává ze strany pacienta (projevení ochoty léčbu podstoupit). Zpravidla se jedná o krátkodobý časový horizont léčby.

 

Rezidenční (pobytová) léčba

V případě rezidenční léčby je péče pacientům poskytována v pobytovém (lůžkovém) zdravotnickém zařízení, např. v psychiatrické nemocnici, na oddělení pro léčbu závislostí. Délka léčby je v řádu měsíců (3-6 měsíců).

 

Další typ léčby závislosti na alkoholu (nehrazený zdravotní pojišťovnou)

Terapeutická komunita

Léčba může také probíhat při pobytu v terapeutické komunitě. Součástí léčby je psychoterapeutická a socioterapeutická pomoc. Jedná se o typ sociálních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Pobyt klienta v terapeutické komunitě bývá střednědobý až dlouhodobý (6-18 měsíců).

 

Viktorie Plívová - tisková ml VZP

Reklama

Komentáře

Reklama